I+D en formas de dosificación e sistemas de liberación de medicamentos

Intensa actividade no ámbito da tecnoloxía farmacéutica, biomateriales e afíns que se resume nas seguintes liñas:
– Desenvolvemento e caracterización de novos excipientes e biomateriales.
– Estratexias de deseño para fármacos con solubilidad/permeabilidade deficiente.
– Comprimidos e pelets de liberación inmediata ou modificada.
– Sistemas nanoestructurados para vectorización de fármacos e material xenético e teranosis.
– Hidroxeles bioinspirados, imprinted e sensibles a estímulos.
– Scaffolds para medicina regenerativa.
– Lentes de contacto medicadas e outros produtos de combinación fármaco/ produto sanitario.
– Funcionalización de materiais para envases activos e biorremediación

Contacto: José Luis Gómez Amoza

Teléfono: 881 814 883

Correo Electrónico:  joseluis.gomez.amoza@usc.es

Dirección: Facultad de Farmacia. Campus Vida. 15782 Santiago de Compostela (España)