Grupo de Bioenxeñaría Tisular e Terapia Celular

Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña INIBIC (Chuac – UDC)

Equipo multidisciplinario formado por biólogos/as, químicos/as e veterinarios/as.

Obxectivo: estudar e desenvolver estratexias de terapia celular e enxeñaría tisular do tecido músculo esquelético como ferramentas terapéuticas para a artrose, con especial atención á procura de fórmulas de tratamento para o dano na cartilaxe a través de biomateriais naturais ou híbridos reparadores.

É o único grupo clínico de Galicia que participa no Centro de Investigación Biomédica en Red: Bioenxeñaría, Biomateriais e Nanomedicina­ (CIBER-BBN), promovido polo Instituto Nacional de Saúde Carlos III.

Contacto: Joana Cristina Silva.

Teléfono: 981 176 399 Ext. 292494

Correo Electrónico: joana.cristina.silva.magalhaes@sergas.es